Länder jag kört och fått QSL från

create your own visited countries map


November 2018 är nya antennen på plats.
Amatörradio
Mast- och antennbygge 1982
YL-möte Mariehamn 86
Hawaii YLRL 1989
YL World 91
YL World Berlin 96
Svalbard-möte 98
VRK samband
Loppis i Eskilstuna 04
SSAs årsmöte 2004
VM i Orientering 04
Västerås Maraton 04
VRKs julbord 04
Esas loppis 05 
Mitt Friedrichshafen 2006
SI9AM 2006
VRK
SI9AM officiell sida
ESA 2007
SYLRA 2007 Östersund
VRK antennmöte på Björnön 07
Vårgårda SSA årsmöte 2008
SCAG-försök midsommar 2012
SYLRA 2013 Roskilde
SYLRA 2015 Island
SSAs årsmöte 2016
BYLARA möte 2016
SYLRA 2017 Kungsbacka
2018 års mast och antennbygge